Optimizam

U današnjem članku pišemo o onim ljudima kojima je čaša uvijek napola puna, kao i…