Što je zapravo kako si?

Udruga kako si? je neprofitna organizacija nastala tijekom pandemije i nakon potresa u Republici Hrvatskoj s ciljem pružanja potpore široj populaciji. Prepoznali smo da će pandemija i prirodne katastrofe na različite načine utjecati na psihičko zdravlje te smo odlučili široj populaciji ponuditi psihološku pomoć i podršku dostupnu u okrilju vlastitog doma.

Pružajući usluge psihološkog savjetovanja i psihoedukacije unaprjeđujemo psihičko zdravlje i kvalitetu života svojih čitatelja i korisnika, smanjujemo stigmatizaciju doživljavanja psihičkih smetnji te populariziramo psihologiju u društvu. Udrugu vode mladi psiholozi pod vodstvom profesorice i mentorice dr. sc. Nataše Jokić-Begić.

Naš tim

Bez naših članova, ova udruga ne bi mogla funkcionirati. Svatko od nas ulaže svoje vrijeme kako bi pomogao u ostvarenju cilja udruge: educirati i osnažiti javnost te joj povećati kompetencije za nošenje sa svakodnevnim izazovima, kako za vrijeme pandemije, tako i nakon nje.

više o nama uskoro…

Podrži nas

Većina našeg angažmana je na volonterskoj bazi, ali neke se stvari ipak moraju platiti novcem.

Pomogni nam da nekome pomognemo.

doniraj