Od osnovne škole do fakulteta, učenje je veliki dio svakodnevice i zbog toga poteškoće s učenjem mogu dovesti do povišenih razina stresa i tjeskobe, sniženog raspoloženja, osjećaja bespomoćnosti ili narušenog samopouzdanja. Uz stručnu pomoć moguće je naučiti kako bolje učiti, a time i postati zadovoljniji sobom.

Učenje može biti nagrađujuće i ispunjavajuće, ali može biti i stresno i umarajuće, posebno onda kada nismo sigurni kako pristupiti gradivu, kako se organizirati da sve stignemo ili kako si određenim tehnikama olakšati i postići što veću učinkovitost učenja. Poteškoće s učenjem ne znače da osoba nije sposobna ili da nije u mogućnosti svladati određeno gradivo, već mogu ukazivati na to da je potrebno promijeniti pristup ili način učenja, pronaći neke nove metode ili tehnike te osvijestiti vlastite prednosti i nedostatke. Upravo to su ciljevi pomoći pri učenju, vođenog procesa tijekom kojeg osoba zajedno sa psihologom prolazi kroz korisne alate i smjernice za kvalitetnije i efikasnije učenje.

Na pomoći pri učenju može se raditi na:

Pomoć pri učenju odvija se u našem savjetovalištu na adresi Domobranska 21 radnim danima između 8 i 20 sati. Proces pomoći pri učenju teče ovako:

  • Vi nam se javite na [email protected] i dogovorite prvi susret.
  • Prvi susret najčešće traje 60 minuta i služi za upoznavanje i razgovor o vašoj situaciji i poteškoćama, željama i ciljevima te za dogovor o daljnjem radu.
  • Nakon prvog razgovora u dogovoru sa psihologom/injom koji/a će s vama raditi dogovarate nastavak i pristup rada, gradivo kroz koje želite prolaziti, rokove koji su vam važni te plan susreta.
  • Svaki idući susret traje 90 minuta.
  • Pomoć pri učenju vode diplomirani psiholozi i cijena jednog 90-minutnog susreta iznosi 20 €. Grupni susreti također traju 90 minuta i cijena im je 15 €.