Prekrasna iznutra

U suradnji s BIPOM Hrvatska pokrenuli smo kampanju #PrekrasnaIznutra s ciljem osvještavanja važnosti brige o psihičkom zdravlju.

saznaj više

Slika o sebi – nježnost i umjetnost

U sklopu programa KRIK – kriza i kreativa koji su financirali Zaklada SOLIDARNA i Fond za druge proveli smo projekt usmjeren na senzibilizaciju opće i stručne javnosti za tjelesni dismorfni poremećaj (engl. body dysmorphic disorder, BDD).

saznaj više
pročitaj knjižicu

kako si? knjiga

U suradnji sa Sandorfom posložili smo dio svojih znanja i sadržaja koje smo do sada stvorili u svoju (prvu) knjigu u kojoj smo okupili dio svojeg sadržaja usmjeren na održavanje i promicanje psihičkog zdravlja u svakodnevnom životu. U knjizi smo pokušali objasniti što nam se događa u umu i tijelu kad nas sustignu nevolje te dati znanstveno provjerene informacije i korisne smjernice za nošenje s različitim aspektima života.

saznaj više

Dnevnik mentalnog zdravlja

Naše drugo izdanje jedinstvena je kombinacija radne bilježnice, rokovnika i knjige u kojoj predstavljamo lekcije, radne listiće, tehnike i podsjetnike za sustavnu brigu o sebi. Ono što ovaj Dnevnik čini posebnim jest njegova interaktivnost koja omogućuje personalizirani pristup brizi za sebe u vlastitom ritmu i prema vlastitim željama i potrebama.

saznaj više