Ponekad može biti teško dokučiti uzrok psihičkih smetnji koje neka osoba doživljava. Iste ili slične smetnje mogu biti uzrokovane povećanom razinom stresa, crtama ličnosti, nepovoljnim događajima u privatnom životu ili pak nekim psihičkim poremećajem. Psihodijagnostika može stručnjaka uputiti u pravom smjeru, a time mu i pomoći u određivanju adekvatnog tretmana koji će osobi vratiti ili poboljšati funkcionalnost u svakodnevnom životu – lakše je djelovati na uzrok smetnji kad ga preciznije odredimo.

Psihodijagnostička obrada je specijalistički postupak koji se sastoji od psihodijagnostičkog testiranja, kliničkog intervjua te pisanja nalaza i mišljenja psihologa, a kojemu je cilj ispitati trenutno funkcioniranje osobe te dati mišljenje i preporuku za daljnji tijek tretmana. Ljudi se na psihodijagnostičku obradu većinom javljaju na preporuku psihijatra, neurologa ili nekog drugog liječnika specijalista kojemu je potrebno mišljenje psihologa o funkcioniranju osobe. Ako vam je stručnjak preporučio psihodijagnostiku, to ne znači nužno da sumnja na neku određenu dijagnozu, već najčešće znači da smatra kako će mu mišljenje psihologa pomoći da vam odredi adekvatan tretman. Psiholozi imaju neka specifična znanja i vještine koje pripadnici drugih struka ne stječu kroz svoje formalno obrazovanje, zbog čega mišljenje psihologa može drugim stručnjacima dopuniti uvid u stanje osobe i poslužiti kao dodatna informacija pri planiranju tretmana. Dodatno, određen se broj ljudi na obradu javlja na vlastitu inicijativu zbog toga što želi bolje upoznati samoga sebe i svoje funkcioniranje.

Najčešće smetnje koje ljudi koji dolaze na psihodijagnostičku procjenu doživljavaju su iz anksioznog kruga (panični poremećaj, socijalna anksioznost, specifične fobije, generalizirani anksiozni poremećaj), opsesivno-kompulzivnog spektra (opsesivno-kompulzivni poremećaj, tjelesni dismorfni poremećaj) te područja depresivnosti, a česte su i poteškoće u nošenju sa stresom i burnoutom, no bilo tko tko doživljava smetnje psihičkog zdravlja može biti upućen na psihodijagnostičku obradu kako bi stručnjak koji vodi njegov tretman dobio cjelovitu sliku njihovog stanja i mišljenje psihologa za nastavak tretmana.

U udruzi kako si? ne provodimo dijagnostiku ADHD-a i poremećaja iz spektra autizma, kao niti psihološku procjenu osoba mlađih od 15 godina.

Psihodijagnostička obrada sastoji se od kliničkog intervjua i psihodijagnostičkog testiranja.

Klinički intervju je razgovor između psihologa i klijenta – psihologu je važno ispitati određene aspekte funkcioniranja osobe kako bi dobio što potpuniju sliku o klijentu te na taj način mogao donijeti valjanu odluku o potencijalnoj dijagnozi i prognozi, kao i preporuku za tretman. Pitanja se dotiču aktualnog problema, načina nošenja s teškoćama, radnog i socijalnog okruženja (obitelj, prijatelji, intimni odnosi), prijašnjih liječenja, svakodnevnih aktivnosti, trenutnih i prošlih navika i sl.

Psihodijagnostičko testiranje je testiranje psihologijskim instrumentima, odnosno testovima i upitnicima kojima se na standardiziran način ispituje intelektualno i emocionalno funkcioniranje osobe. Psihologijski instrumenti su utemeljeni na dokazima, što znači da je njihova primjena provjeravana kroz znanstvena istraživanja čime se potvrđuje njihova valjanost u opisivanju osobe i predviđanju njenog ponašanja. Drugim riječima, testovi i upitnici koje ćete ispunjavati na psihodijagnostičkom testiranju nisu usporedivi s testovima, upitnicima i kvizovima koje možete naći na različitim internetskim stranicama.

Psihodijagnostiku u udruzi kako si? provode diplomirani psiholozi te polaznici postdiplomskog specijalističkog studija kliničke psihologije, a ona uključuje psihodijagnostičko testiranje, klinički intervju te pisanje nalaza i mišljenja psihologa. Nalaz i mišljenje psihologa sadrži rezultate testiranja, informacije prikupljene kliničkim intervjuom te preporuku o daljnjem tretmanu. Nalaz ne sadrži dijagnozu – nju može postaviti samo liječnik (najčešće psihijatar).

Obrada se može organizirati u jednom danu u trajanju od 3-4 sata s pauzom ili u dva navrata (intervju u trajanju od 60 min i testiranje u trajanju od 90-120 min). Ako imate relevantnu medicinsku dokumentaciju, poželjno ju je donijeti na testiranje jer te informacije psihologu mogu biti važne prilikom obrade. Kako cijeli postupak može trajati dugo, poželjno je da na psihodijagnostičku obradu dođete siti i odmorni. Nalaz i mišljenje psihologa možete očekivati unutar tjedan dana od provođenja testiranja i kliničkog intervjua.

Cijena cijelog procesa psihodijagnostike zajedno s pisanjem nalaza i mišljenja psihologa iznosi 200 €.

Za naručivanje i sva dodatna pitanja možete nam se javiti na [email protected].