Psihološka prva pomoć nakon potresa

Proteklih je dana velik dio države u stanju povišenog stresa, bili direktno ili indirektno pogođeni…