Vještina rješavanja problema

Da bismo riješili problem, moramo prestati razmišljati na onaj način kao kada je problem nastao.…