Vodič kroz karantenu za autoizolirane

„Na trenutak, ništa se nije događalo. A potom, nakon otprilike jedne sekunde, ništa se nastavilo…