Samoubojstvo

Kada se govori o samoubojstvu, kao da se od njega radi određen odmak. Kao da…