Bipolarni afektivni poremećaj

„Posebna je vrsta boli, zanosa, usamljenosti i terora dio ovakve ludosti. Kada si visoko, osjećaj…