Akademska prokrastinacija ili kako ikada započeti „onaj“ seminar?

Teško je zamisliti osobu koja nikad ne prokrastinira. Zapravo, da vam netko kaže da baš…