Aktivno slušanje ili kako slušati tako da čujemo

Slušanje je dio ljudskih interakcija koji se nerijetko uzima zdravo za gotovo. Svatko sa sobom…