Zbog čega ljudi vjeruju u teorije zavjere?

„Vjeruješ li u teorije zavjere?“ „Zašto, za koga radiš?“   Društveni mediji, portali s vijestima…