Uloga ugodnih emocija

Za početak jedno naizgled jednostavno pitanje: koja je funkcija sreće? Ako pokušate malo dublje razmisliti…