Živimo u izazovnom vremenu u kojem se nije uvijek lako nositi sa svakodnevnicom. Mnogi ljudi sada doživljavaju neke psihičke teškoće. Prirodno je da svatko u nekom periodu života doživi određene psihičke smetnje i njihova pojava ne mora ukazivati na razvoj psihičkog poremećaja ili bolesti. Psihičke smetnje očekivana su pratilja težih životnih događaja ili razdoblja.

Pred vama je upitnik s popisom uobičajenih psihičkih teškoća koje se mogu pojaviti. Ovo nije dijagnostički upitnik, već svojevrsni psihološki “toplomjer” koji vam može pomoći da jasnije identificirate svoje teškoće. Po ispunjavanju ćete dobiti rezultate s općenitim opisom vaših teškoća.

Ako želite s nama porazgovarati o tome kako se osjećate, slobodno nam se javite na [email protected] ili [email protected].

DASS-21